Publikační činnost PhDr. Vítězslava Kollmanna

s tematikou ikonografie Moravy a Slezska

Ikonografické publikace, kalendáře a filmy.

Knihy:

Ideální veduty průmyslových a obchodních objektů Olomoucka na firemních papírech Ideální veduty průmyslových a obchodních objektů Olomoucka na firemních papírech. Příspěvek ke 155. výročí vzniku Obchodní a živnostenské komory v Olomouci. Olomouc 2006. (Reprezentativní obrazová publikace s 32 přílohami ve formátu A4.)

Ikonografie Šternberka. Olomouc 1987. Nestr., obr.příl.

Katalog ideálních vedut průmyslových a obchodních objektů Olomoucka na firemních papírech. In: Olomoucký archivní sborník. 4. Olomouc 2006, s. 119–150, obr.příl.

Litovel v proměnách staletí. Ikonografie Litovle do roku 1905. Litovel 1987. 63 s., obr.příl.

Uničov v proměnách staletí. (Ikonografie města). Uničov 1988. 88 s., obr.příl.

Studie, články – výběr:

Olomouc - Dolní náměstí 1848 Horní náměstí v ikonografii. In: Horní náměstí v Olomouci. Olomouc 1995, s. 43–47.

Jeseník – Gräfenberk. Ikonografie. In: Kollmann,Vítězslav-Zatloukal, Pavel: Moravské lázně v proměnách dvou staletí. Olomouc 1987, s. 58–64.

Ikonografické místopisné prameny jako doklad historického vývoje měst a obcí severní Moravy a Slezska. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 1995, č. 272, s. 1–23.

Ikonografie městečka Bouzova. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, 1988, č. 256, s. 17–21.

Ikonografie obcí Mladče, Sobáčova a osady Nových Zámků. Mladeč 2000, s. 148–149, obr. příl.

Bouzov - náves rok 1872 K ikonografii hanáckých měst a obcí. In: Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků z III. odborné konference 23.-24.11. 1993, s. 113–119.

Karlova Studánka. Ikonografie. In: Kollmann,Vítězslav-Zatloukal,Pavel: Moravské lázně v proměnách dvou staletí. Olomouc 1987, s. 36–38.

Luhačovice. Ikonografie. In: Kollmann, Vítězslav-Zatloukal,Pavel: Moravské lázně v proměnách dvou staletí. Olomouc 1987, s. 95–99.

Severomoravská železniční nádraží (katalog ikonografických materiálů). In: Sborník památkové péče v Severomoravském kraji, 8. Ostrava 1990, s. 145–170, obr.příl. – Též in: Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, 1990, č. 262, s. 1–24, obr. příl.

Teplice nad Bečvou. Ikonografie. In: Kollmann, Vítězslav-Zatloukal, Pavel: Moravské lázně v proměnách dvou staletí. Olomouc 1987, s. 135–137.

Velké Losiny. In: Kollmann, Vítězslav-Zatloukal, Pavel: Moravské lázně v proměnách dvou staletí. Olomouc 1987, s. 115–118.

Stará Litovel v grafice, kresbě a malbě.

Kalendáře:

Stará Litovel v grafice, kresbě a malbě. Kalendář na rok 2000 Litovel 1999. (Stolní kalendář.)

Litovel na starých fotografiích. Kalendář na rok 2002. Litovel 2001. (Stolní kalendář.)

Filmy

Litovel v proměnách staletí

Litovel v proměnách staletí. (40 minutový dokumentární film na DVD, ilustrující vývoj a architekturu města od jeho založení na konci 13. století do současnosti). Litovel 2006.
Pozn.: Film je k dispozici za 160,– Kč v realitní kanceláři DIMAS, Litovel, 1. máje 792.

50. výročí založení Speciální základní školy pro zrakově postižené prof. V. Vejdovského v Litovli. (15 minutový dokumentární film na DVD z historie a současnosti školy.). Litovel 2004.

Ukázky obálek knih, kalendářů a filmů